Výpočet rezných podmienok

Výpočet vhodných otáčok, priemeru nástroja alebo rezacej rýchlosti.

Vypočet vhodných otáčok (n)

Požadované otáčky (n) sa udávajú v otáčkach za minútu [ot./min.]. Požadované otáčky sa určujú z reznej rýchlosti (Vc) v metroch za minútu [m/min] alebo v metroch za sekundu [m/s] a priemeru nástroja (D) x π (3,14).

Poznámka:
Údaje o rýchlosti otáčania nástrojov sú dôležité pre ich použitie pri zaťažení.

n = Vc × 1000
D × Π

Rezná rýchlosť (Vc)

Priemer nástroja (D)

mm

Vypočítané otáčky (n)

= 0 min-1

Výpočet priemeru nástroja (D)

Priemer nástroja (D) je dôležitý pri výpočte reznej rýchlosti a otáčok. Na základe známeho dostupného pohonu a jeho rýchlosti otáčania je možné vykonať výpočet na určenie, ktoré priemery nástroja je môžné použiť.

D = Vc × 1000
n × Π

Rezná rýchlosť (Vc)

Počet otáčok (n)

min-1

Priemer nástroja (D)

= 0 mm

Výpočet reznej rýchvlosti (Vc)

Rezná rýchlosť (Vc) je rýchlosť, ktorou sa nástroj pohybuje cez spracovávaný materiál v smere rezu. Rezná rýchlosť (Vc) je uvedená v metroch za minútu [m/min] alebo metroch za sekundu [m/s]. Závisí od rýchlosti otáčania pohonu (n) v otáčkach za minútu [ot./min.] A priemeru nástroja (D) x π (3,14).

Vc = n × Π × D
1000

Priemer nástroja (D)

mm

Počet otáčok (n)

min-1

Rezná rýchlosť (Vc)

= 0